Granty Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego

11 Lut, 2013; Aktualności Ogłoszenia Stypendia

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy o możliwościach ubiegania się o granty Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego (International Visegrad Fund http://visegradfund.org/)
Programy Grantów Funduszu Wyszehradzkiego wspierają finansowo projekty rozwijające współpracę krajów z Grupy Wyszehradzkiej

Dofinansowane działania:
1. współpraca kulturalna (np. festiwale , publikacje)
2. współpraca naukowa i badania naukowe (np. konferencje, publikacje, badania)
3. edukacja (np. seminaria, szkoły letnie)
4. wymiana młodzieży (np. sport, imprezy edukacyjne i kulturalne dla młodzieży i dzieci)
5. współpraca transgraniczna (np. projekty dwóch państw, które znajdują się na granicy, w odleglości 50 km od granicy)
6. promocja turystyki (np. przewodniki, prezentacje, targi)

Preferowane są projekty, których uczestnicy pochodzą ze wszystkich krajów Grupy Wyszehradzkiej. Budżet projektu nie może obejmować okresu dłuższego niż sześć miesięcy.

Program Małych Grantów
Wysokość dofinansowania:

Maksymalna kwota przypadająca na jeden projekt to 6 000 EUR. Środki otrzymane z Funduszu nie mogą przekraczać 70% całkowitych kosztów projektu (w tym również wkład własny i granty z innych instytucji/organizacji).
Termin składania wniosków: 1 marca 2013 r.
Więcej informacj: http://visegradfund.org/grants/small_grants/

Program Grantów Standardowych
Wysokość dofinansowania:
Kwota wsparcia projektów w ramach programu Standardowych Grantów wynosi od 6.001 EUR w górę. Środki otrzymane z Funduszu nie mogą przekraczać 70% całkowitych kosztów projektu (w tym również wkład własny i granty z innych instytucji/organizacji).
Termin nadsyłania wniosków: 15 marca 2013 r.
Więcej informacji : http://visegradfund.org/grants/standard_grants/

Wyszehradzki Program Strategiczny
Program wspiera długoterminowe projekty o charakterze strategicznym, realizujące co najmniej jeden z określonych tematów priorytetowych. Szczegółowe informacje oraz lista priorytetów na 2013 rok znajduje się na stronie internetowej Funduszu: http://visegradfund.org/grants/strategic_grants/
Termin nadsyłania wniosków: 15 kwietnia 2013 r.

Na stronie Funduszu znajduje się wyszukiwarka partnerów.

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki jest również koordynatorem Programów stypendialnych dla studentów studiów II i III stopnia w krajach Grupy Wyszehradzkiej (Polska, Czechy, Słowacja, Węgry).
Dofinansowane działania:
Stypendia przyznawane są na jeden semestr/rok akademicki (z możliwością przedłużenia) w celu odbywania studiów lub prowadzenia badań naukowych.
Wysokość dofinansowania:
Wysokość stypendium to 2,300 EUR dla studenta na 1 semestr i 1,500 EUR dla instytucji przyjmującej na 1 semestr.
Szczegółowe informacje: www.visegradfund.org/scholarships.html