Erasmus 2013/2014 – stypendia na praktyki zagraniczne

4 Lut, 2014; Aktualności Ogłoszenia Stypendia

ERASMUS 2013/2014
228 STYPENDIÓW NA PRAKTYKI ZAGRANICZNE
(Komunikat BWZ nr 2/14/SMP/2013/2014)

1. Minimalny okres trwania praktyk – co najmniej 3 miesiące.
2. Miesięczna wysokość stypendium:

550 EURO – Dania Finlandia, Francja, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania;
480 EURO – Austria, Belgia, Chorwacja, Cypr, Grecja, Hiszpania, Holandia, Luksemburg, Malta, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja, Włochy;
350 EURO – Bułgaria, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Węgry.

3. Stypendium będzie przyznawane na bieżąco po zakwalifikowaniu studenta przez komisję kwalifikacyjną lub wydziałowego koordynatora ds. mobilności według kolejności rejestracji w poczcie przychodzącej Biura Współpracy z Zagranicą (BWZ) oraz 2 dokumentów:

a) zgłoszenie kandydatury studenta;
b) porozumienie o programie praktyki (Training Agreement).

4. Pytania należy kierować do pani Doroty Wiącek, e-mail: dwiacek@adm.uw.edu.pl; tel. 22 55 24 068.

5. Więcej informacji na: www.bwz.uw.edu.pl

Sylwia Salamon
Uczelniany Koordynator Programu Erasmus
Warszawa, 03.02.2014