Informacja o stypendium Rektora UW w roku akademickim 2014/2015

7 Paź, 2014; Aktualności Ogłoszenia Stypendia

Szanowni Państwo,
poniżej zamieszczamy informacje dotyczące stypendium Rektora Uniwersytetu Warszawskiego w roku akademickim 2014/2015.

Kryteria brane pod uwagę przy przydzielaniu stypendium Rektora:
O stypendium Rektora dla najlepszych studentów może się ubiegać student, który został wpisany na kolejny rok studiów i spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków*:

  • uzyskał wysoką średnią ocen;
  • osiągnął wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym;
  • miał osiągnięcia na polu naukowym lub artystycznym.

*Pod uwagę będą brane tylko osiągnięcia z poprzedniego roku akademickiego.

Nowość:
O stypendium Rektora może ubiegać się również student I roku, jeśli został przyjęty studia w roku złożenia egzaminu maturalnego i jeśli jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim. Profil olimpiady musi pokrywać się z obszarem wiedzy, do którego przyporządkowany jest kierunek studiów.

Jak złożyć wniosek?
Aby złożyć wniosek o stypendium Rektora należy zalogować się przez serwer centralny USOSweb, wejść w zakładkę DLA STUDENTÓW, następnie we WNIOSKI i wypełnić wniosek o stypendium Rektora dla najlepszych studentów.
Aby wniosek mógł zostać rozpatrzony, trzeba go wydrukować, podpisać i dostarczyć do Wydziałowej Komisji Stypendialnej lub Dziekanatu/Sekretariatu (w zależności od Wydziału) do 15.10.2014 r. wraz z kompletem załączników.

WAŻNE: Aby złożyć wniosek trzeba mieć wpisany do USOSweb-a numer konta bankowego! Numer konta najlepiej uzupełnić w Dziekanacie/Sekretariacie. Można też zrobić to przez zakładkę „Płatności” w USOSweb.

Proszę pamiętać, że wszelkie deklarowane osiągnięcia muszą zostać potwierdzone odpowiednimi dokumentami. Studenci spoza UW, a rozpoczynający w tym roku studia na UW, powinni dostarczyć zaświadczenie o średniej z ocen za poprzedni rok akademicki oraz informację o skali ocen obowiązującej na poprzedniej uczelni.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę internetową Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla Studentów UW (www.oks.uw.edu.pl).