STYPENDIUM DLA MŁODYCH UCZONYCH – program START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej na 2015 rok

4 Paź, 2014; Aktualności Ogłoszenia Stypendia

Uprzejmie informujemy, że 31 października 2014 roku upływa termin składania wniosków o przyznanie STYPENDIUM DLA MŁODYCH UCZONYCH – program START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej – na 2015 rok.

Fundacja w drodze konkursu w edycji 2015 roku przyzna 130 rocznych stypendiów dla młodych naukowców w wieku do 30 lat (lub 32 lat w przypadku kandydatów, którzy korzystali z urlopów wychowawczych /macierzyńskich), posiadających dorobek naukowy udokumentowany publikacjami (artykuły w uznanych czasopismach naukowych lub pozycje książkowe).

Laureaci stypendiów z poprzedniego roku mogą ubiegać się o stypendia na drugi rok, biorąc ponownie udział w konkursie, spełniając wszystkie warunki formalne obowiązujące w bieżącej edycji konkursu oraz wykazując udokumentowane postępy w pracy naukowej w stosunku do osiągnięć przedstawionych rok wcześniej. Wnioskodawcami w konkursie mogą być wyłącznie instytucje kształcące/zatrudniające kandydatów do stypendium. Wniosek o stypendium składany do konkursu podpisuje Prorektor uczelni, kandydat do otrzymania stypendium i jego opiekun naukowy.

Wysokość rocznego stypendium wynosi obecnie 28 000 zł. Stypendia dla laureatów konkursu, którzy uzyskali najlepsze oceny w trzech obszarach dziedzinowych: nauk humanistycznych i społecznych, przyrodniczych i medycznych oraz ścisłych i technicznych, zostaną powiększone o środki uzyskane przez Fundację z wpłat na działalność pożytku publicznego (1 % odpisu od podatku dochodowego od osób fizycznych).

Wskazani przez Fundację stypendyści programu START mogą uczestniczyć w corocznym prestiżowym spotkaniu młodych uczonych z całego świata z noblistami. Koszty ich udziału pokrywają organizatorzy oraz Fundacja.

Po dokonaniu rejestracji drogą elektroniczną kandydaci zobowiązani są do wydrukowania formularza rejestracyjnego i złożenia go wraz z wymaganymi załącznikami w wersji papierowej w Biurze Obsługi Badań UW w terminie do 24 października br.

Dodatkowych informacji udziela p. Monika Brzezińska
tel.: 55 24 200; e-mail: m.brzezinska@adm.uw.edu.pl

Regulamin stypendiów dla młodych uczonych oraz Instrukcja przygotowania wniosku i realizacji stypendium w programie START 2015 Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej wraz z formularzem wniosku do konkursu w programie START w wersji elektronicznej znajdują się pod adresem: www.fnp.org.pl/ofena/start/