Konferencja „ZASADY – WIERNOŚĆ – WARTOŚCI. O SZTUCE ŻYCIA WEDŁUG KS. PROFESORA JÓZEFA MARCELEGO DOŁĘGI I PROFESORA ANDRZEJA GRZEGORCZYKA”

24 Lis, 2014; Aktualności Konferencje Ogłoszenia

Zapraszamy na konferencję
pierwszą w cyklu poświęconym współczesnym polskim uczonym:

ZASADY – WIERNOŚĆ – WARTOŚCI
O SZTUCE ŻYCIA WEDŁUG
KS. PROFESORA JÓZEFA MARCELEGO DOŁĘGI I PROFESORA ANDRZEJA GRZEGORCZYKA

która odbędzie się 28 listopada 2014 roku na terenie SGGW w budynku nr 8, w sali nr 112
początek spotkania o g. 11.00

WYSTĄPIENIA:

  • prof. dr hab. Włodzimierz Tyburski: Moje wspomnienia o profesorach Andrzeju Grzegorczyku i Józefie Marcelim Dołędze.
  • dr hab. prof. Krystyna Najder-Stefaniak: Naukowe ślady ks. profesora Józefa Marcelego Dołęgi i profesora Andrzeja Grzegorczyka.
  • prof. dr hab. Anna Latawiec: Ksiądz prof. dr hab. Józef Marceli Dołęga – orędownik myśli św. Franciszka z Asyżu
  • prof. dr hab. Piotr Gutowski: O trzech postulatach A.Grzegorczyka: aby myśleć logicznie, myśleć poważnie oraz wyzbyć się przemocy.
  • ks. Jacek Czartoszewski: Koncepcja ekofilozofii ks. prof. Józefa Marcelego Dołęgi.
  • ks. prof. Henryk Józef Paprocki: Profesor Grzegorczyk, czyli o wierności swoim zasadom.
  • dr Andrzej Świderski: Od zrównoważonego rozwoju do kształtowania kultury bezpieczeństwa ekologicznego i zdrowotnego.
  • Michał Klinger: Teologia i Kościół w dziele życia Andrzeja Grzegorczyka – świadectwo.
  • dr hab. prof. Leszek Krakowiak: Świat jako zadanie i wyzwanie do wewnętrznego doskonalenia siebie, urządzeń i instytucji.

W imieniu Komitetu Programowego
Krystyna Najder-Stefaniak