Zasady kwalifikacji nauczycieli akademickich na wyjazdy w celach prowadzenia zajęć w ramach programu Erasmus Plus

25 Lis, 2014; Aktualności Ogłoszenia Stypendia

Szanowni Państwo,
Biuro Współpracy z Zagranicą UW ogłosiło zasady kwalifikacji nauczycieli akademickich na wyjazdy w celach prowadzenia zajęć w ramach programu Erasmus Plus.
W załącznikach mogą Państwo znaleźć:

  1. Zasady kwalifikacji nauczycieli akademickich ogłoszone przez BWZ.
  2. Taryfikator.
  3. Listę uczelni partnerskich (na te uczelnie można wyjeżdżać w ramach umów dwustronnych).
  4. Szablon tzw. Staff Mobility Agreement.

Procedura zgłaszania chęci wyjazdu wygląda w sposób następujący:

  1. Pracownik naukowy z uczelnią partnerską, na którą chcę wyjechać i w porozumieniu z nią wypełnia Staff Mobility Agreement.
  2. Skan, kopię lub oryginał Staff Mobility Agreement podpisanego i podstemplowanego przez uczelnię partnerską pracownik przekazuje pocztą elektroniczną na adres: tciecierski@obf.edu.pl lub wrzuca do skrzynki korespondencyjnej Tadeusza Ciecierskiego do dnia 12 grudnia 2014 roku.