Konkurs na stronie BWZ UW – letnie kursy językowe dla studentów

2 Lut, 2015; Aktualności Ogłoszenia Stypendia

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że na stronie Biura Współpracy z Zagranicą UW dostępne są ogłoszenia o konkursach na letnie kursy językowe dla studentów, które organizowane są na różnych Uniwersytetach w Europie, poniżej podajemy linki do ogłoszeń:
Uniwersytet w Saarbrücken, Niemcy – Letnie kursy językowe
Uniwersytet w Tybindze, Niemcy – Letnie kursy językowe
Uniwersytet w Genewie, Szwajcaria – Letnie kursy językowe dla studentów
Uniwersytet w Caen, Francja – Letnie kursy językowe dla studentów

Prosimy o składanie dokumentów (bez pisma stwierdzającego, że osoba jest jedynym kandydatem danego wydziału na kurs językowy) do skrytki korespondencyjnej Joanny Chlebińskiej (regał na I piętrze) oraz w formie elektronicznej (skany) na adres: j.chlebinska@uw.edu.pl w terminie do 18 lutego 2015 roku.

Wymagane dokumenty (w języku polskim):
Formularz pozwolenia na wyjazd.
– List motywacyjny.
– Potwierdzona średnia ocen ze wszystkich sesji egzaminacyjnych od początku studiów.
– Potwierdzenie poziomu znajomości języka obcego.