Seminarium letnie „Rechtsstaatlichkeit: Habermas”, 19-24 lipca 2015, Frankfurt nad Odrą

1 Kwi, 2015; Aktualności Konferencje Ogłoszenia

Szanowni Państwo,
zapraszamy do udziału w seminarium letnim „Rechtsstaatlichkeit: Habermas”, które odbędzie się w dn. 19-24 lipca 2015 roku we Frankfurcie nad Odrą. Seminarium organizowane jest w ramach trzeciej edycji projektu „Praworządność oraz państwo prawa jako podstawowe składowe europejskiego myślenia oraz Unii Europejskiej w świetle myśli polityczno-prawnej Immanuela Kanta, Georga Wilhelma Friedricha Hega i Jurgena Habermasa”. Uczestnictwo w seminarium finansowane jest ze środków Polsko-Niemieckiej Fundacji na Rzecz Nauki. Zaproszenie skierowane jest do studentów i młodych naukowców. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie projektu: http://www.rechtsstaatlichkeit.eu/pl/ oraz w poniżej zamieszczonym pliku:
CfP Rechtsstaatlichkeit. Habermas
Ewa Wyrębska-Dermanović
Sekretariat Projektu
ul. Kopcińskiego 16/18
90-242 Łódź