17 miejsc na zagraniczne praktyki absolwenckie SMPA w ramach projektu Erasmus Plus

4 Cze, 2015; Aktualności Ogłoszenia Stypendia

Projekt Erasmus pt. „Mobilność edukacyjna 2014/2015
– zagraniczne praktyki absolwenckie SMPA”

17 MIEJSC NA PRAKTYKI ZAGRANICZNE
(Komunikat BWZ nr 12/15/SMPA/2014/2015)

1. Minimalny okres trwania praktyk – 2 miesiące.
2. Fundusze będą przyznawane tylko na okres 60 dni, a pobyt na praktyce może zostać przedłużony maksymalnie do 30.09.2015 roku – bez finansowania, o ile posiada student odpowiedni „kapitał mobilności”.
3. W kwalifikacji mogą uczestniczyć studenci UW, którzy nie przystąpili jeszcze do obrony, a którzy praktykę odbędą po obronie w ciągu 12 miesięcy od jej miejsca i nie później niż do 30.09.2015 roku.
4. Miesięczne finansowanie:

a) 600 EURO – Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy;
b) 500 EURO – Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja;
c) 400 EURO – Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, Macedonia – była republika Jugosławii, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry.

5. Finanse będą przyznawane na bieżąco po zakwalifikowaniu studenta przez komisję kwalifikacyjną lub wydziałowego koordynatora ds. mobilności, według kolejności rejestracji w poczcie przychodzącej Biura Współpracy z Zagranicą oraz 3 dokumentów:

a) zgłoszenie kandydatury studenta;
b) porozumienie o programie praktyki (Learning Agreement for Traineeships – część Before the Mobility).
c) potwierdzenie znajomości języka obcego, w którym ma się odbyć praktyka (poziom co najmniej B2).

6. Pytania należy kierować do pani Doroty Wiącek, e-mail: dwiacek@adm.uw.edu.pl; tel. 22 55 24 068.

7. Więcej informacji na: http://www.bwz.uw.edu.pl/?page_id=8679

Sylwia Salamon
Uczelniany Koordynator Programu Erasmus
Warszawa, 01.06.2015