Przedłużenie terminu do 5 lipca 2015 roku – KONKURS na projekty badawcze finansowane ze środków DSM 2016

28 Cze, 2015; Aktualności Konkursy Ogłoszenia

Dyrekcja IF UW ogłasza konkurs na projekty badawcze finansowane z funduszu przeznaczonego na działalność naukową młodych pracowników i doktorantów w roku 2016/2017. Szczegółowe warunki konkursu określone są w „Zasadach finansowania badań w IF UW”, dostępnych na stronie IF UW:

http://www.filozofia.uw.edu.pl/badania-i-konferencje/zasady-finasowania-badan-w-if-uw/zasady-finansowania/

Składanie wniosków odbywa się dwustopniowo:

1) Do 20 czerwca 2015 roku (przedłużenie terminu do 5 lipca 2015 roku) należy złożyć propozycję tytułu projektu badawczego do finansowania ze środków DSM 2016, zgodnie ze wzorem ZGŁOSZENIE PROJEKTU DSM.

2) Do 18 grudnia 2015 roku należy złożyć kompletny WNIOSEK DSM.

Oba dokumenty należy złożyć w formie papierowej (do skrytki korespondencyjnej sekretariatu ds. badań naukowych i współpracy) oraz elektronicznie na adres j.chlebinska@uw.edu.pl