1 Wrz, 2016; Dyżury i zmiany w zajęciach

Dr hab. Agnieszka Nogal dyżuruje w sesji poprawkowej (wrzesień 2016) we wtorki, w godz. 12:00-13:30, pok. 104.