1 Wrz, 2016; Dyżury i zmiany w zajęciach

Dr hab. Warzyniec Rymkiewicz dyżuruje w sesji poprawkowej (wrzesień 2016) w poniedziałki, w godz. 18:30-20:00, pok. 210.