Uwaga! Zmiany w organizacji sekretariatu Instytutu Filozofii UW ds. badań naukowych

Od 31 października 2016 roku za obsługę administracyjną badań prowadzonych w IF UW odpowiedzialne będą Panie Joanna Chlebińska oraz Marta Zaręba.
Pani Joanna Chlebińska zajmować się będzie obsługą badań finansowanych ze środków BST, DSM, środków własnych IF UW.
Pani Marta Zaręba zajmować się będzie obsługą projektów badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych (projekty NCN, NPRH, inne projekty MNiSW i europejskie).
Sprawy dotyczące obsługi administracyjnej badań będą załatwiane wyłącznie na poziomie Instytutu Filozofii UW. W związku z tym wszelkie dokumenty dla Wydziałowej Sekcji Badań proszę przekazywać bezpośrednio Paniom Joannie Chlebińskiej i Marcie Zarębie.
Głównym celem zmian w organizacji pracy Sekretariatu ds. Badań jest możliwie największe odciążenie kierowników projektów badawczych od pracy administracyjno-finansowej. Od 31 października 2016 roku Pani Marta Zaręba obsługuje projekty badawcze finansowane ze środków zewnętrznych w pełnym zakresie.
Do jej obowiązków należy w szczególności:

  • Pomoc przy przygotowywaniu wniosków, raportów, aneksów i ich obsługa administracyjna (weryfikacja formalna wniosku, w tym kosztorysu; zbieranie podpisów i przesyłanie dokumentacji tradycyjną pocztą)
  • Pomoc przy przygotowaniu umów i ich obsługa administracyjna (zbieranie podpisów i przekazanie dokumentów do odpowiednich sekcji na UW).
  • Obsługa wniosków wyjazdowych, zamawianie biletów w Supertour i rozliczanie wyjazdów.
  • Obsługa administracyjna dokumentacji (faktury, zlecenia płatności, itp.).

Terminy stałego dyżuru Pani Marty Zaręby:

  • poniedziałki, godz. 10:30-13:00
  • środy, godz. 13:00-16:00
  • czwartki, godz. 10:00-13:00

Dyżury odbywają się w Pracowni Studiów nad Filozofią Niemiecką, pok. 303 (III piętro).
Tel. do pracowni 22-55-23-727

Możliwe jest również spotkanie w innych terminach, poza godzinami stałych dyżurów, po wcześniejszym uzgodnieniu drogą telefoniczną lub mailową. Pani Marta Zaręba będzie starała się dostosować terminy indywidualnych spotkań do Państwa preferencji. E-mail: zareba.ma@gmail.com

Skip to content