Komunikat BWZ UW dotyczący Erasmus Plus: 10 miejsc na praktyki zagraniczne

22 Cze, 2017; Aktualności Ogłoszenia Stypendia

Projekt „Erasmus-Mobilność Edukacyjna” (KA103)
Praktyki Zagraniczne (SMPA) do krajów programu
dla studentów przyszłych absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
Rok akademicki 2016/2017
10 MIEJSC NA PRAKTYKI ZAGRANICZNE
(Komunikat BWZ nr 11/17/SMPA/2016/2017)

1. Minimalny okres trwania praktyk – 60 dni.
2. Stypendium będzie  przyznawane tylko na okres 60 dni, a pobyt  na praktyce może zostać przedłużony maksymalnie do 30.09.2017 r. – bez stypendium, o ile student  posiada odpowiedni „kapitał mobilności”.
3. W kwalifikacji mogą uczestniczyć studenci UW, którzy nie przystąpili jeszcze do obrony i posiadają status studenta UW, a którzy praktykę odbędą w ciągu 12 miesięcy od daty obrony i nie później niż do 30.09.2017 r.
4. Miesięczne stypendium:
a) 600 EURO – Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy;
b) 500 EURO – Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja;
c) 400 EURO – Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, Macedonia – była republika Jugosławii, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry.
5. Stypendia Erasmus będą przyznawane na bieżąco po zakwalifikowaniu studenta przez wydziałową komisję kwalifikacyjną lub wydziałowego koordynatora ds. mobilności,  według kolejności rejestracji w poczcie przychodzącej Biura Współpracy z Zagranicą wymienionych poniżej 4 dokumentów:
a) zgłoszenie kandydatury studenta;
b) porozumienie o programie praktyki (Learning Agreement for Traineeships – część Before the Mobility).
c) potwierdzenie znajomości języka obcego, w którym ma się odbyć praktyka (poziom co najmniej B2).
d) oświadczenie dot. poprzednich wyjazdów realizowanych w ramach programu LLP Erasmus/Erasmus+/ Erasmus Mundus.
6. Pytania należy kierować do pani Doroty Wiącek, e-mail: dwiacek@adm.uw.edu.pl; tel. 22  55 24 068.
7. Więcej informacji na: http://bwz.uw.edu.pl/erasmus-kraje-programu
Sylwia Salamon
Uczelniany Koordynator Programu Erasmus