Plan zajęć dla specjalizacji nauczycielskiej w roku akademickim 2017/2018

26 Cze, 2017; Aktualności Dyżury i zmiany w zajęciach Ogłoszenia


W roku akademickim 2017/2018 studenci Instytutu Filozofii mogą uczestniczyć w następujących zajęciach wymaganych do zaliczenia SPECJALIZACJI NAUCZYCIELSKIEJ stanowiącej niezbędne przygotowanie wymagane obecnie przy zatrudnianiu na etacie nauczyciela filozofii i etyki w szkołach średnich:

1. DYDAKTYKA ETYKI I FILOZOFII (180 godz.)
Zajęcia z dydaktyki podzielone są na moduł teoretyczny (60 godzin wykładu)  i praktyczny (2 razy po 60 godzin ćwiczeń) i mogą być zaliczone na dowolnym etapie studiów.
Termin: wtorek, 16:45-20:00, sala 110, Instytut Filozofii,
zajęcia poprowadzi: dr Bogna Gladden- Obidzińska.

2. PSYCHOLOGIA, 75 godz. w tym wykład 30 godz. (rejestracja centralna) i seminarium 45 godz.
Termin seminarium: czwartek, 18:30-20:45, sala 112, Instytut Filozofii, zajęcia poprowadzi p. Anna Rędzio.

3. PEDAGOGIKA, 75 godz. w tym: wykład 30 godz. i ćwiczenia 45 godz.
Termin wykładu – poniedziałek, godz. 17:00-18:30, Krakowskie Przedmieście 1 (budynek 1225), sala 6,
wykład poprowadzi dr Dobromir Dziewulak
Ćwiczenia 45 godz.
Termin ćwiczeń – poniedziałek, godz. 18:30-20:45, Krakowskie Przedmieście 1 (budynek 1225), sala 6; ćwiczenia poprowadzi dr Dobromir Dziewulak.

4. WARSZTATY Z EMISJI GŁOSU I TECHNIKI MOWY, 30 godz. Termin: piątek, godz. 16:45-18:30, sala 205, Instytut Socjologii, ul. Karowa 18; warsztaty poprowadzi mgr Beata Ciecierska-Zajdel.

Do zaliczenia specjalizacji nauczycielskie wymagane są także
INDYWIDUALNE PRAKTYKI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE odbywane w szkołach średnich (150 godzin w przypadku przygotowywania się do nauczania jednego przedmiotu, 195 godzin przy zdobywaniu uprawnień do nauczania dwóch przedmiotów.)
Do zaliczenia wszystkich wymaganych przedmiotów i wymaganej ilości godzin praktyk psychologiczno-pedagogicznych, należy przeznaczyć CO NAJMNIEJ TRZY SEMESTRY NAUKI.

ZASADY REJESTRACJI
1. Należy wypełnić podanie w systemie USOS, że chce się uczestniczyć w zajęciach ze specjalizacji nauczycielskie i z wydrukowanym podaniem zgłosić się do Sekretariatu IF, do pani Alicji Chybińskiej w celu odebrania żetonów typu PED koniecznych do zapisania się na zajęcia z bloku.
2. Zapisy na poszczególne zajęcia odbywają się poprzez rejestrację żetonową zgodnie z ustalonym harmonogramem rejestracji żetonowych.
KONTAKT
Koordynator ds. specjalizacji nauczycielskiej w Instytucie Filozofii UW
dr hab. Magdalena Borowska
mborowska04@gmail.com
tel. (22) 55-20-144
Pełnomocnik Rektora ds. kształcenia nauczycieli na UW
dr Stefania Elbanowska-Ciemuchowska
e-mail: Stefania.Elbanowska@fuw.edu.pl
tel. (22) 55-32-633
ul. Pasteura 5, pok. 233, 02-093 Warszawa