Termin składania wniosków w konkursach NCN MAESTRO 9 / HARMONIA 9 / SONATA 13 / SONATA BIS 7

29 Lip, 2017; Aktualności Konkursy Ogłoszenia

Wszystkie osoby, które planują złożyć wniosek w konkursach NCN MAESTRO 9 / HARMONIA 9 / SONATA 13 / SONATA BIS 7 zobowiązane do przesłania na adres mailowy Marty Zaręby (zareba.ma@gmail.com), koordynatora ds grantów w IF UW, aktualnej wersji wniosku w pliku PDF wraz z uzupełnionym kosztorysem (zawierającym kalkulację poszczególnych kosztów planowanych w projekcie wraz z uzasadnieniem) do dnia 28 sierpnia 2017 roku włącznie. Wnioski zostaną sprawdzone pod względem formalnym i odesłane do ewentualnych poprawek (udostępnienie wniosku do oceny formalnej jest warunkiem koniecznym przedłożenia wniosku do podpisu Dziekana).

Termin składania wniosków w BOB do podpisu Prorektora upływa 8 września 2017 roku. Przed podpisem Prorektora wnioski musi zaakceptować Dziekan Wydziału Filozofii i Socjologii (dyżur Dziekana zaplanowany jest na dzień 7 września 2017). Termin wysyłania wersji elektronicznej wniosku do NCN upływa 15 września 2017 roku.

Szczegółowe instrukcje wypełniania wniosków znajdują się na stronie internetowej NCN: https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/instrukcje

Dane potrzebne do uzupełnienia wniosku w systemie OSF dostępne są na stronie internetowej BOB: http://bob.uw.edu.pl/krajowe-projekty-badawcze/