CEPUS – składanie wniosków w IF UW w terminie do 01.10.2017!

15 Wrz, 2017; Aktualności Ogłoszenia Stypendia

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że zostały nam przyznane miesiące na wyjazdy w ramach programu CEEPUS (sieć „Philosophy and th Interdisciplinary”). Liczba miesięcy jest mniejsza od tej, o którą aplikowaliśmy, ale dobra wiadomość jest taka, że sieć zyskała (po rocznej przerwie) status aktywnej. Poniżej zamieszczamy informację o przyznanych nam miesiącach mobilnościowych.
W związku z pewnymi niejasnościami dotyczącymi procedury aplikacyjnej w nadchodzącym roku akademickim wyjazdy są możliwe wyłącznie w semestrze letnim rok akademickiego 2017/2018. Ponieważ aplikacje należy składać do dnia 30 listopada 2017 roku, uprzejmie proszę, aby Państwo przesłali zgłoszenia do dnia 1 października 2017 na adres: taci@uw.edu.pl.
Zgłoszenia dotyczą dwóch typów wyjazdów:
[a] wyjazdy studenckie, [b] wyjazdy nauczycieli akademickich.

[a] wyjazdy studenckie
Uprzejmie proszę o informację na temat wyboru ośrodka oraz na temat tego, czy zgłaszali wcześniej Państwo zainteresowanie wyjazdem w ramach CEEPUS (w odpowiedzi na zapytania rozsyłane w listopadzie/grudniu 2016).

Do wniosku należy dołączyć:
– potwierdzoną informację o średniej uzyskanej w czasie studiów,
– informację o znajomości języka,
– opinię pracownika naukowego IF UW,
– list motywacyjny,
– życiorys.

Miesiące przyznane na wyjazdy studenckie:
Uniwersytet w Zagrzebiu, Filozofia: 2 miesiące/1 osoba
Uniwersytet w Splicie: 2 miesiące/1 osoba

[b] wyjazdy nauczycieli akademickich
Uprzejmie proszę o informację na temat wyboru ośrodka oraz na temat tego, czy zgłaszali wcześniej Państwo zainteresowanie wyjazdem w ramach CEEPUS (w odpowiedzi na zapytania rozsyłane w listopadzie/grudniu 2016).
Miesiące przyznane na wyjazdy nauczycieli akademickich:
Uniwersytet w Grazu, Filozofia: 2 miesiące/2 osoby (po 1 miesiąc na osobę)
Uniwersytet w Zagrzebiu, Filozofia: 2 tygodnie/1 osoba
Uniwersytet w Splicie: 2 tygodnie/2 osoby (po tydzień na osobę)
z poważaniem,
Tadeusz Ciecierski