Nabór wniosków w konkursach SONATINA 3 oraz ETIUDA 7

7 Lut, 2019; Aktualności Konkursy Ogłoszenia

Szanowni Państwo!

Na stronie internetowej Narodowego Centrum Nauki znajdują się informacje dotyczące naboru wniosków w konkursach SONATINA 3 oraz ETIUDA 7. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentacją konkursową:

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonatina3

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/etiuda7

oraz szczegółowymi instrukcjami wypełniania wniosku w systemie OSF:

https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/typy/sonatina/instrukcja-sonatina3

https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/typy/etiuda/instrukcja-etiuda7  

Termin wysłania wniosków do NCN za pośrednictwem systemu elektronicznego OSF upływa 15 marca 2019 r. Termin wewnętrzny UW na przyjmowanie dokumentów do podpisu Prorektora został wyznaczony na dzień 8 marca 2018

Wszystkie osoby, które planują złożyć wniosek w konkursach NCN zobowiązane są do (i) przypisania p. Marcie Zarębie, koordynatorowi ds grantów w IF UW, w systemie OSF funkcji redaktora pomocniczego wniosku (login: zareba.ma) oraz (i) przesłania do dnia 2 marca 2019 włącznie na adres mailowy zareba.ma@uw.edu.pl, aktualnej wersji wniosku w pliku PDF wraz z uzupełnionym kosztorysem (zawierającym kalkulację poszczególnych kosztów planowanych w projekcie wraz z uzasadnieniem). Wnioski zostaną sprawdzone pod względem formalnym i odesłane do ewentualnych poprawek. Udostępnienie wniosku do oceny formalnej jest warunkiem koniecznym przedłożenia wniosku do podpisu Dziekana, a następnie Rektora UW.

Dane potrzebne do uzupełnienia wniosku w systemie OSF dostępne są na stronie internetowej Biura Obsługi Badań:

http://bob.uw.edu.pl/krajowe-projekty-badawcze/

Szczegółowych informacji na temat przygotowania wniosków w konkursach udziela koordynator ds. grantów w IF UW, p. Marta Zaręba (https://filozofia.uw.edu.pl/instytut/sekretariat/) oraz pracownicy Biura Obsługi Badań (http://bob.uw.edu.pl).