Oferta Programowa Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

13 Mar, 2019; Aktualności Konkursy Ogłoszenia Stypendia

Program im. Ulama umożliwiający średniookresowe przyjazdy do Polski naukowców z zagranicy nieposiadających polskiego obywatelstwa w celu:
–        prowadzenia badań naukowych, w tym we współpracy z polskimi naukowcami lub grupami badawczymi,
–        odbycia stażu podoktorskiego,
–        pozyskania materiałów do badań lub publikacji naukowej,
–        prowadzenia zajęć dydaktycznych w ośrodku goszczącym.
Pobyty zagranicznych naukowców w Polsce mogą trwać od 6 do 24 miesięcy, a beneficjent w ramach Programu otrzyma na czas pobytu comiesięczne stypendium w wysokości 10 000 zł oraz dodatek mobilnościowy, który pozwoli na pokrycie kosztów organizacji podróży.
Nabór wniosków prowadzony jest do 23 kwietnia 2019 roku (do godz. 15:00 czasu środkowoeuropejskiego).

Program Polskie Powroty umożliwiający wyróżniającym się polskim naukowcom powrót do kraju i podjęcie przez nich zatrudnienia w polskich uczelniach, instytutach naukowych lub instytutach badawczych. W ramach programu finansowane są:
–        wynagrodzenie Powracającego Naukowca wraz z kosztami pracodawcy,
–        wynagrodzenia dla członków Grupy Projektowej wraz z kosztami pracodawcy,
–        koszty przesiedlenia oraz adaptacji miejsca pracy.
NAWA zapewni finansowanie projektów realizowanych przez okres od 36 do 48 miesięcy, w maksymalnej wysokości dla jednego projektu wynoszącej 2 270 000 zł.
Nabór wniosków prowadzony jest do 7 maja 2019 roku (do godz. 15:00 czasu środkowoeuropejskiego).

Więcej informacji w tym zakresie (ogłoszenie, regulamin, inne dokumenty do pobrania) można uzyskać na stronie internetowej NAWA (tytuły programów linkują do odpowiednich miejsc na stronie) oraz w bezpośrednim kontakcie z pracownikami Agencji.