Nabór wniosków o wyjazd zagraniczny w ramach programu Erasmus (2016/2017) – składanie dokumentów do 01.03.2016!

16 Lut, 2016; Aktualności Ogłoszenia Stypendia

Nabór wniosków o wyjazd zagraniczny w ramach programu Erasmus
(wyjazd w roku akademickim 2016/2017)

Oferta skierowana jest do wszystkich studentów Instytutu Filozofii
(w tym także studentów MISH, Kognitywistyki, Bioetyki oraz PBCV)
z wyjątkiem studentów pierwszego roku studiów licencjackich*:

Dokumenty wymagane do ubiegania się o stypendium:

 1. Podanie z uzasadnieniem wyboru miejsca lub miejsc wyjazdu i kontaktem (telefon, e-mail). W podaniu proszę zawrzeć również wszystkie informacje, które mogą być istotne przy podejmowaniu przez komisję decyzji (udział w zajęciach w językach obcych na UW, praktyki zagraniczne, aktywność w działaniach na rzecz Instytutu Filozofii i Uniwersytetu, osiągnięcia naukowe, wcześniejszy udział w programie Erasmus  itp.) – patrz kryteria oceny. Jeśli kandydat rozważa kilka możliwych miejsc wyjazdu, proszony jest o wskazanie ich wszystkich wraz z określeniem swoich preferencji.
 2. Życiorys.
 3. Wykaz wszystkich ocen uzyskanych w Instytucie Filozofii lub w trakcie studiów wraz z wyliczeniem średniej ocen.
 4. Opinia pracownika naukowego IF (w wypadku doktorantów: promotora).
 5. Zaświadczenie o znajomości języka obcego (zdany egzamin, opinia lektora lub osoby prowadzącej zajęcia w języku obcym itp., kandydat ma obowiązek sprawdzić, jaki poziom języka obcego jest oczekiwany przez uczelnię przyjmującą).
 6. Formularz danych od pobrania tutaj: formularz danych; Formularz należy przesłać e-mailem na adres: anna.szpilowska@uw.edu.pl

Wymagane dokumenty należy złożyć do 1 marca 2016 roku (osobiście u Pani Anny Szpilowskiej (Sekretariat ds. Pracowniczych, pok. 105) lub komplet włożyć do skrzynki p. Anny Szpilowskiej).
Wnioski zostaną rozpatrzone  do 8 marca 2016  roku przez komisję powołaną przez Dyrektora Instytutu Filozofii UW.

Kryteria wyboru kandydatów**:

 • średnia otrzymana z przedmiotów kursowych na kierunku filozofia;
 • osiągnięcia naukowe kandydata;
 • ocena znajomości języka obcego na podstawie przedstawionych dokumentów i informacji;
 • rok studiów (preferencja dla studentów lat wyższych);
 • ocena zbieżności wyboru miejsca z dotychczasowymi zainteresowaniami studenta (na podstawie informacji zawartych w podaniu, życiorysie i opinii);
 • ocena działalności na rzecz Instytutu i Uniwersytetu.

Studenci studiów niestacjonarnych:
Studenci studiów niestacjonarnych mogą ubiegać się o wyjazd na prawach równych ze studentami studiów stacjonarnych. W wypadku otrzymania stypendium Erasmus mogą zwrócić się z prośbą o zwolnienie z opłaty na czas wyjazdu na stypendium do Dyrektora ds. Studenckich – dr. Bogdana Dziobkowskiego.

Procedura odwoławcza:
Od decyzji komisji przysługuje odwołanie. Odwołania należy składać do Dyrektora ds. Studenckich – dr. Bogdana Dziobkowskiego.

* – w wypadku studentów trzeciego roku studiów licencjackich wyjazd może być realizowany jedynie w semestrze letnim I roku studiów II stopnia;
** – komisja zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmów z kandydatami.

Nabór studenci
Nabór doktoranci
Nabór PBC&V
Ogolne zasady kwalifikacji
Oferta studenci
Oferta doktoranci
Oferta PBC&V
formularz danych

Prezentacje: