Stypendium Cieszkowskiego. Nabór wniosków do 30.11.2016

26 Paź, 2016; Aktualności Ogłoszenia Stypendia

Ogłaszamy nabór wniosków. O wsparcie finansowe badań w ramach Stypendium Cieszkowskiego mogą starać się doktoranci i młodzi doktorzy z następujących dziedzin humanistyki: filozofia, historia, polonistyka, socjologia. Wnioski należy składać w wersji elektronicznej (skan podpisanego dokumentu na adres: stypendium@kronos.org.pl) oraz w wersji papierowej (na adres: Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego, ul. Mianowskiego 15/65, 02-044 Warszawa) do dnia 30 listopada 2016 roku (decyduje data stempla pocztowego).
Wnioski oceniać będzie Kapituła w składzie: prof. Zdzisław Krasnodębski, prof. Halina Lichocka, prof. Stanisław Pieróg, prof. Andrzej Waśko oraz prof. Zofia Zielińska.
Program przewiduje 5-6 stypendiów rocznie w wysokości około 20 tysięcy zł. O ilości i wysokości stypendiów decyduje co roku Kapituła Stypendium.
Lista stypendystów zostanie ogłoszona nie później niż w ciągu trzech miesięcy od dnia zakończenia naboru wniosków.
Partnerem programu jest Fundacja PZU.
WZÓR WNIOSKU i REGULAMIN STYPENDIUM dostępne na naszej stronie:
http://www.kronos.org.pl/index.php?23250,1472
KRONOS metafizyka – kultura – religia
www.kronos.org.pl