Strona Główna > Wydział > Zakłady i Pracownie > Zakład Epistemologii

Zakład Epistemologii

Kierownik: prof. dr hab. Katarzyna Paprzycka-Hausman

Pracownicy: dr Michał Barcz, dr Joanna Gęgotek, dr Joanna Komorowska-Mach, dr Katarzyna Kuś, dr Konrad Werner, prof. dr hab. Andrzej Wróbel, dr Marta Zaręba

Pracownicy zatrudnieni w projektach: dr Krystyna Bielecka

Pokój: 306

Telefon: 22-55-20-103

Strona internetowa: www.epistemologia.uw.edu.pl